Sənaye Tikinti

Sənaye Tikinti

Bina quruluşu tiplərinə görə sənaye bitkiləri birmərtəbəli sənaye binalarına və çoxmərtəbəli sənaye binalarına bölünə bilər.

Çoxmərtəbəli sənaye binalarındakı bitkilərin böyük əksəriyyəti yüngül sənaye, elektronika, alətlər, rabitə, tibb və digər sahələrdədir. Bu cür bitkilərin döşəmələri ümumiyyətlə çox yüksək deyil. Onların işıqlandırma dizaynı ümumi elmi tədqiqatlar və laboratoriya binalarına bənzəyir və floresan işıqlandırma sxemləri daha çox qəbul edilir. Mexanik emal, metallurgiya, tekstil və digər sənaye sahələrində istehsal müəssisələri ümumiyyətlə birmərtəbəli sənaye binalarıdır və istehsalın ehtiyaclarına görə daha çoxu birmərtəbəli sənaye müəssisələridir, yəni paralel olaraq düzülmüş çoxsənəli bitkilər və aralar tələb olunduğu kimi eyni və ya fərqli ola bilər.

Müəyyən bina modul tələblərinə cavab vermək əsasında, birmərtəbəli zavodun bina genişliyi (uzunluğu), uzunluğu və hündürlüyü texnoloji ehtiyaclara uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bitkinin B aralığı: ümumiyyətlə 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m və s. Bitkinin uzunluğu L: on metrdən az, yüzlərlə metr qədər. Bitkinin H hündürlüyü: aşağı olan ümumiyyətlə 5-6 m, hündür olan 30-40 m və ya daha yüksək ola bilər. Bitkinin uzunluğu və hündürlüyü zavodun işıqlandırma dizaynında nəzərə alınan əsas amillərdir. Bundan əlavə, sənaye istehsalının davamlılığına və bölmələr arasında məhsul daşınma ehtiyaclarına görə, əksər sənaye müəssisələri yüngül qaldırıcı çəkisi 3-5t və böyük qaldırıcı çəkisi yüzlərlə ton olan vinçlərlə təchiz edilmişdir.

Dizayn Xüsusiyyətləri

Sənaye zavodunun dizayn standartı zavodun quruluşuna uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Zavodun dizaynı texnoloji prosesin tələblərinə və istehsal şərtlərinə əsaslanır və zavodun formasını müəyyənləşdirir.

Standart bitkilər üçün dizayn xüsusiyyətləri

I. Sənaye müəssisələrinin dizaynı müvafiq milli siyasəti həyata keçirməli, qabaqcıl texnologiya, iqtisadi rasionallıq, təhlükəsizlik və tətbiqetmə əldə etməli, keyfiyyəti təmin etməli və enerjiyə qənaət və ətraf mühitin qorunması tələblərinə cavab verməlidir.
II. Bu spesifikasiya yeni tikilmiş, yenilənmiş və genişləndirilmiş sənaye müəssisələrinin dizaynına aiddir, lakin nəzarət obyektləri kimi bakteriya olan bioloji təmiz otaqlara tətbiq edilmir. Bu spesifikasiyanın yanğının qarşısının alınması, boşaldılması və yanğınsöndürmə obyektlərinə dair müddəaları bina hündürlüyü 24 metrdən çox olan çoxmərtəbəli sənaye müəssisələrinin və yeraltı sənaye müəssisələrinin dizaynına şamil edilmir.
III. Orijinal binalardan təmiz texniki təmir üçün istifadə edilərkən sənaye müəssisələrinin dizaynı istehsalat texnologiyasının tələblərinə əsaslanmalı, tədbirləri yerli şəraitə uyğunlaşdırmalı, onlara fərqli yanaşmalı və mövcud texniki imkanlardan tam istifadə etməlidir.
IV. Sənaye müəssisələrinin dizaynı tikinti işləri, istismar idarəsi, sınaq və təhlükəsiz istismar üçün lazımi şərait yaradacaqdır.
V. Bu spesifikasiyanın tətbiqi ilə yanaşı, sənaye müəssisələrinin dizaynı da mövcud milli standartların və spesifikasiyaların müvafiq tələblərinə uyğun olmalıdır.

101

İstehsalat Zavodu Layihəsi

102

Soyuq Anbar və Soyuq Zəncir Layihəsi